fbpx

Reisegaranti

Reisegarantien er en økonomisk beskyttelse for reisende når en reise blir avlyst eller avbrytt. Den reisende kan da søke om erstatning fra reisegarantien. Springtime Travel AB er teknisk arrangør av reisene som tilbys gjennom Springtime Travel Norway AS. Reisegaranti for våre reiser stilles derfor gjennom det svenske Kammarkollegiet. 


Informasjon om reisegaranti

  1. Kataloger, brosjyrer, prislister samt informasjon på Internett, som er tilgjengelig for reisende skal inneholde informasjon om reisegaranti på den måten som angis nedenfor.
  2. Informasjonen skal finnes på fremtredende plass, f.eks. på nettsiden eller i katalogen og i tilknytning til presentasjonen av de almenne og særskilte vilkårene for arrangementet. Informasjonen skal ikke avvike i størrelse fra annen informasjon som den presenteres i tilknytning til.
  3. Informasjonen skal ha følgende uforming:

Viktig å vite om reisegarantier
Reisegarantien er en økonomisk beskyttelse for reisende når en reise blir avlyst eller avbrutt. Den reisende kan da søke om erstatning fra reisegarantien. Reisegarantien gjelder for:

Pakkereiser
En pakkereise er et arrangement som består av transport og innkvarterling eller noen av disse tjenestene i kombinasjon med en turisttjeneste, som utgjør en ikke uvesentlig del av arrangementet og som ikke er direkte knyttet til transporten eller innkvarteringen som f.eks. leiebil, teaterbilletter eller inngang til et idrettsarrangement. En pakkereise må være lenger enn 24 timer eller inneholde innkvartering. En pakkereise selges til totalpris, eller til skilte priser som er knyttet til hverandre. Reisegaranti skal finnes for alle pakkereiser uansett om de selges til privatpersoner eller bedrifter.

Reisegarantiloven gjelder også følgende reiser dersom disse er kjøpt av privatpersoner:

Pakkelignende reiser – Reisegarantien omfatter den sin kjøper pakkelignende reiser, det vil si reiser som består av separate transport- og innkvarteringstjenester som til sammen viser vesentlig likhet med en pakkereise. Kombinasjonen bør fremstå som en naturlig enhet.

Salg av seter – Også den som bare har kjøpt transport kan få erstatning gjennom reisegarantien dersom transporten skjer sammen med en pakkereise, f.eks. på et charterfly eller en buss. Den som bare kjøper en regulær billett er derimot ikke beskyttet av reisegarantien.

Utdanningsreiser – Den som har kjøpt en reise som består av transport og utdanningsbesøk med innkvartering i form av bo-opphold hos vertsfamilie kan få erstatning gjennom reisegarantien. Dette gjelder også om innkvarteringen er gratis. Søknad om erstatning skal ha kommet inn til Reisegarantinemda senest tre måneder etter at reisen har blitt innstillt, avbrutt eller av annen grunn ikke blitt noe av.


Kammarkollegiet

Kammarkollegiet tilsvarer den norske Reisegarantifondet. For mer informasjon se www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Reisegarantinämden på (+46) 8-700 08 00.