fbpx

Programendringer

Forandringer i det bestilte arrangementet kan intreffe selv de siste dagene før avreisen. For eksempel kan et fly bli forsinket i en annen del av verden, med forsinkelser og endring av tidtabeller som følgeeffekt. Et basseng kan plutselig kreve omfattende renovering, og det hender også at nye hotellbygg iverksettes – uten forvarsel – og skjermer utsikten mot havet.

Så snart vi blir kjent med hendelser som innebærer vesentlige endringer i arrangementet meddeler vi deg om dette skriftlig eller per telefon. Dersom endringen har avgjørende betydning for arrangementets gjennomføring tilbyr vi en annen reise eller tilbakebetaler hele, eller deler av, reisens pris.

Utflukter, teater, fotball og lignende aktiviteter kan endres av årsaker utenfor vår kontroll. Slike endringer kan skje på svært kort varsel og gir ikke alltid grunn til tilbakebetaling.