fbpx

Passasjerers rettigheter

Flypassasjerers rettigheter ved overbookede, innstilte og forsinkede fly

I henhold til EG-forordningen 261/2004 om passasjerenes rettigheter har disse rett til erstatning og assistanse fra flyselskapet ved nektet ombordstigning og innstilte eller kraftig forsinkede fly. Merk at dersom flygningen er en del av en pakkereise gjelder også reglene i pakkereiseloven.

Kort oppsummert er reglene som beskrevet på denne siden.

 

overbooking/nektet ombordstigning

Flyselskapene selger ofte flere billetter enn det finnes plasser ombord på grunn av at det normalt sett alltid skjer at passasjerer ikke dukker opp. Om flyselskapet har mulighet til å anta at ombordstigning må nektes, må flyselskapet først spørre om noen, mot kompensasjon, frivillig frasier seg sin plass. Den frivillige har derved, utover avtalt kompenasjon, rett til ombooking og/eller tilbakebetaling. Dersom ingen melder seg frivillig får passasjerer nektes ombordstigning mot sin vilje. I slike tilfeller har passasjeren rett til tilbakebetaling av billettprisen eller ombooking til sluttdestinasjonen så snart som mulig eller ved et senere tilfelle ettersom det passer passasjeren. Alle passasjerer som nektes ombordstigning skal tilbys mat og drikke i passende proporsjon med ventetiden, samt hotellrom ved behov for overnatting og transport mellom flyplass og hotellet.

Videre skal de passasjerer som er nektet ombordstigning gis kompensasjon etter følgende skala:

 • 250 EUR for alle flygninger på høyst 1.500 km
 • 400 EUR for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.000 km
 • 600 EUR for alle øvrige flygninger

Kompensasjonen minskes med 50 % når passasjerene tilbys ombooking med annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden der ikke overstiger den rutetabellsangitte ankomsstiden for den opprinnelig bookede flygningen:

 • med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller
 • med tre timer for alle flygninger innen EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger mellom 1.500 og 3.500 km, eller
 • med fire timer for alle øvrige flygninger. 

 

Innstilte fly

Ved innstilt flygning har passsasjerer rett til tilbakebetaling av billettprisen eller ombooking til sluttdestinasjonen snarest mulig eller ved et senere tilfelle som passasjeren finner passende. Passasjerene skal tilbys mat og drikke i skjelig proporsjon til ventetiden samt hotellrom ved behov for overnatting og transport mellom flyplassen og hotellet. Med unntag av hva som er beskrevet nednefor har passasjerene rett til kompensasjon i henhold til følgende skala:

 • 250 EUR for alle flygninger på høyst 1.500 km
 • 400 EUR for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.000 km
 • 600 EUR for alle øvrige flygninger

Kompensasjonen minskes med 50 % når passasjerene tilbys ombooking med annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden der ikke overstiger den rutetabellsangitte ankomsstiden for den opprinnelig bookede flygningen:

 • med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller
 • med tre timer for alle flygninger innen EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger mellom 1.500 og 3.500 km, eller
 • med fire timer for alle øvrige flygninger. 

Ingen kompensasjon betales ut:

 • Dersom den innstilte flygningen «skyldes ekstraordinære som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet»
 • Dersom passasjerene har blitt informert om den innstilte flygningen senest to uker før planlagt avgangstid, eller
 • dersom passasjerene har blitt informert om innstillingen mellom to uker og syv dager før planlagt avgangstid og tilbys omruting slik at de kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankomme det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid, eller
 • dersom passasjerene har blitt informert om innstillingen mindre enn syv dager før planlagt avgangstid og tilbys omruting slik at de kan reise høyst en time før planlagt avgangstid og ankomme det enedelige bestemmelesstedet senest to timer etter planlagt ankomsttid.

 

Forsinkelser

Ved forsinkelser har flyselskapet ingen plikt til å betale erstatning i form av kontanter. Retten til assistanse fra flyselskapet er avhengige dels av lengden på forsinkelsen, dels av lengden på reisen.

Når et fly er forsinket:

 • med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller
 • med tre timer for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.500 km, eller
 • med fire timer eller mer for alle øvrige flygninger

har passasjerene rett til mat og drikke i passende proporsjon til ventetiden, og hotellrom ved behov av overnatting samt transport mellom flyplassen og hotellet.

Er flygningen mer enn fem timer forsinket kan passasjerene kreve å få pengene tilbake for hele billettprisen eller for den delen av reisen som ikke er fullført.

 

Reiser med flyselskap fra ikke EU/EØS-land

De ovenfor angitte reglene gjelder ved reise fra en flyplass innenfor EU eller med reiser fra tredje land dersom flygningen utføres av et flyselskap fra et EU-land. I alle andre tilfeller bør du kontakte respektive flyselskap og avklare hvilke regler som gjelder.

 

FOrordningen

Hele forordningsteksten kan hentes på lovdata.no.

 

Klager

Forbrukerombudet er nasjonal tilsynsmyndighet i Norge. Du kan alltså kontakte Forbrukerombudet dersom du ikke er fornøyd med hjelpen du har fått av flyselskapet.

 

Pakkereise

Dersom flygningen er en del av en pakkereise gjelder også bestemmelsene i pakkereiseloven. Se eget menypunkt for mer informasjon om pakkereiseloven.