fbpx

Betaling av reise

Betalingen av Springtimes reiser er i utgangspunktet delt i depositum/påmeldingsavgift som forfaller til betaling syv dager etter bekreftelse, og sluttbetaling som skal betales senest 60 dager før avreise.


Reisen er å anse som bekreftet av Springtime når den reisende har mottatt bestillingsbekreftelse og faktura. På fakturaen er det angitt to betalingsdatoer:

  • forfallsdato for depositum/påmeldingsavgift, 7 dager etter fakturadato
  • forfallsdato for sluttbetaling, 60 dager før avreise*

Det sendes ikke ut ny faktura for sluttbetalingen. Fakturaen som mottas som bekreftelse på bestillingen benyttes for begge innbetalinger.

Bestilles reisen mindre enn 60 dager før avreise skal hele reisens pris betales ved bestillingstidspunktet.

* For New York City Marathon forfaller sluttbetalingen til betaling 31. juli. 


Forhåndspåmelding

I enkelte tilfeller åpner vi salg av reiser før selve reisepakkene er klare, i form av forhåndspåmelding for å sikre seg plassen. Da betales et eget forhåndsdepositum som senere trekkes fra hoveddepositumet/påmeldingsavgiften når reisepakken bestilles.


Nyttige lenker