fbpx

Avbestilling

Avbestilling av reise skal gjøres skriftlig til post@springtime.no så snart det er klart at deltakelse på reisen ikke er mulig.


Ekspedisjonskostnadene ved avbestilling er ulike for reiser innen EU, utenfor EU og til New York City Marathon. Gjeldende satser, for reiser bestilt etter 20. desember 2017, finner du her.


Reiser utenfor Norge utenom New York City Marathon*
For reiser utenfor Norge gjelder følgende ekspedisjonskostnader:

DAGER TIL AVREISE  – – – INNEN EU  – – – UTENFOR EU
Mer enn 60 dager 2.000 NOK 4.000 NOK
59 – 30 dager 50 % 50 %
29 – 14 dager 75 % 75 %
13 – 0 dager 100 % 100 %

Reiser og arrangementer i Norge*
For reiser og arrangementer i Norge gjelder følgende ekspedisjonskostnader:

DAGER TIL AVREISE  – – –  KOSTNAD
Mer enn 60 dager 50 %
59 – 0 dager 100 %

New York City Marathon*
For reisen til New York City Marathon gjelder følgende ekspedisjonskostnader:

DAGER TIL AVREISE  – – –  KOSTNAD
Mer enn 70 dager 5.000 NOK
69 – 41 dager 50 %
40 – 0 dager 100 %

* Startavgift samt eventuell avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikringer tilbakebetales ikke.


Ved avbestilling av reisen tilbakebetales aldri avgiften for løpet eller arrangementet. Det er ikke mulig å overføre, flytte eller ha plassen/arrangementet innestående til en senere anledning.

Dersom det ikke gjøres en avbestilling og den reisende ikke innfinner seg på angitt sted og tid for avreise, eller dersom den reisende ikke kan delta på eller fullføre reisen fordi han/hun ikke har nødvendige dokumenter, gyldig pass, nødvendige bevis etc i forkant av reisen, avbestilles hele reisen automatisk uten tilbakebetaling.

Se ellers komplette vilkår som sendes ut sammen med bekreftelsen ved bestilling.