Pass og visum

Pass og Visum


Til reisemål hvor det kreves visum blir den reisende informeret om dette.


Pass og visum ved innreise til USA

Norge er med i det såkalte Visa Waiver Program, noe som innebærer at man får reise uten visum til Amerika. Vennligst merk at visumfriheten kun gjelder om du er født skandinavisk statsborger. Reisende med annen nasjonalitet bør kontrollere hva som gjelder med den Amerikanske Ambassaden.

Pass – Gjeldende regler frem til 30. mars 2016
For å reise til USA kreves et pass som er maskinelt lesbart. Ingen provisoriske pass aksepteres. For barn kreves eget pass. Frem til 30. mars 2016 holder det at nye pass som er utstedt etter 26. oktober 2006 inneholder biometrisk informasjon. Har man et pass som er utstedt før denne dato holder det at passet er maskinelt lesbart.

Har du booket fly gjennom oss sender vi ut en blankett hvor du skal fylle ut din passinformasjon eller vi ber om kopi av ditt pass. Det er obligatorisk ettersom flyselskapene krever dette for innreise til USA.

Nye regler fra og med 1. april 2016
Fra 1. april 2016 kreves maskinlesbart pass ved reiser til/via USA under Visa Waiver-programmet (VWP), i tillegg til en gyldig ESTA-søknad. Et maskinlesbart pass, som kjennetegnes av symbolet på passets omslag, er et pass med forbedret sikkerhet og med en innstøpt elektronisk chip. Maskinlesbare pass utstedes av passmyndighetene og må tilfredsstille internasjonale standarder for sikring og lagring av informasjon som er korrekt i forhold til passet og eieren av passet. Pass vil bli kontrollert manuelt på flyplassen. Passet må være gyldig under hele ditt opphold i USA. Dersom du ikke har et maskinlesbart pass, eller hvis ditt planlagte besøk kommer til å overskride 90 dager, må du skaffe deg et amerikansk visum før avreise.

ESTA – innreisetillatelse

Skandinaver omfattes av det amerikanske «Visa Waiver Program» som innebærer at du ikke trenger visum for innreise til USA. Det kreves imidlertid en innreisetillatelse – ESTA – som du på en enkel måte søker om via den offisielle nettsiden: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Merk: Også transittpassasjerer via USA må ha innreisetillatelse.

Ankomst USA

Ved innreise til Amerika registreres et digitalt foto og fingeravtrykk for hver reisende ved ankomst. Dette må påregnes noe ventetid i denne forbindelse. Prosedyren gjentas ved avreise.


Pass og visum – Resten av verden

Pass- og visumregler varierer fra land til land og kan endres på kort varsel. Vi anbefaler at man tar kontakt med respektive lands ambassade for korrekt og gyldig informasjon i god tid før avreise.

Generelt anbefaler vi følgende når det gjelder pass:

  • Passet skal være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra aktuell destinasjon.
  • Passet skal inneholde minst to blanke sider (det vil si ubrukte sider, ett oppslag) til hvert land man besøker.

Med forbehold om endringer.