Din helse

Alle våre reiser omfatter noen form for fysisk aktivitet. Det er den reisendes ansvar å rådføre seg med sin lege om sin fysiske tilstand i god tid før reisen. Springtime tar ikke ansvar for skader eller sykdommer som medfører at den reisende ikke kan gjennomføre reisens aktiviteter. Det er opp til den reisende å ha fullgod forsikring.

Ved deltakelse i enkelte løp kreves en legeerklæring som viser at du er ved såpass god helse at du kan gjennomføre løpet. Kreves en slik erklæring meddeles det i så fall om det ved bestillingen. 

Vi anbefaler at du har med ditt helsetrygdkort som gir deg rett til behandling i EU og EØS-land. Det kan bestilles hos HELFO.