Depositum

Innbetaling av depositum er kundens bekreftelse på bestillingen. Det anses også som bekreftelse på at informasjonen i fakturaen og bekreftelsen stemmer, og at kunden har satt seg inn i og godkjenner Springtimes reisevilkår.


Depositumsstørrelse
Ved bestilling faktureres depositum på 1.500 NOK for reiser innen Europa, og på 3.000 NOK for reiser utenfor Europa. I tillegg faktureres eventuelle startavgifter og eventuelt avbestillingsbeskyttelse (gjelder kun Training Camp Portugal).

I enkelte tilfeller faktureres også spesielle utflukter/aktiviteter sammen med depositumet. Det gjelder for eksempel vinsmaks- og restitusjonsvandringen under reisen til Médoc Marathon.

Depositum = kundens bestillingsbekreftelse
Depositumet skal betales senest ti dager etter bestilling. Er ikke betaling mottatt etter 10 dager annulleres bestillingen.

Innbetaling av depositum anses som bekreftelse på at informasjonen på fakturaen stemmer, samt at kunden godkjenner at han/hun har lest og godkjent Springtimes reisevilkår. Eventuell avbestillingsbeskyttelse må alltid tegnes før innbetaling av depositum. Kunden har ansvar for å gi beskjed om eventuelle feil i ordrebekreftelsen før depositumet betales.

Endringer som meddeles etter at depositum er betalt vil medføre endringsavgift, gitt at det er mulig å utføre endringen.