Avbestillingsforsikring

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Springtime anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen.

Sjekk om din reiseforsikring allerede inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med bestilling av reisen.

 

Training Camp Portugal

For Training Camp Portugal tilbyr Springtime sin egen avbestillingsforsikring. Den koster 250 NOK. Ved akutt sykdom kreves legeerklæring. Egenandelen ved avbestilling er 500 NOK. Ved avbestilling tilbakebetales ikke forsikringen eller egenandelen.

EKSPEDISJONSKOSTNADER VED AVBESTILLING

Dersom du må avbestille reisen gjelder følgende satser for alle våre reiser bortsett fra New York City Marathon:

Antall dager før avreise  – – –  Innen EU  – – –  Utenfor EU
Mer enn 60 dager 750 NOK 1.500 NOK
59 – 41 dager 1.500 NOK 3.500 NOK
40 – 22 dager 25 % 50 %
21 – 15 dager 50 % 75 %
14 – 8 dager 75 % 100 %
7 – 1 dager 100 % 100 %

 

For New York City Marathon gjelder følgende bestemmelser:

Antall dager før avreise  – – –   NYCM
Mer enn 70 dager 1.000 NOK
69 – 41 dager 5.000 NOK
40 – 22 dager 50 %
21 – 15 dager 75 %
14 – 1 dager 100 %

Startavgift i løp tilbakebetales ikke.
Avbestillingsbeskyttelsen tilbakebetales ikke.

Visse flybilletter er ikke refunderbare. Det informeres det i så fall om ved bestilling.

Tilslutningsfly er av og til ikke mulige å endre og ikke refunderbare. Dette informeres det i så fall om ved bestilling.

I tillegg til avgiftene ovenfor tilkommer eventuelle ekspedisjonskostnader for individuelle hotell-/bil-/tog-/bestillinger/avbestillinger.